World of Tea

thaitea

ตัวอย่างวัฒนธรรมการดื่มชาในทวีปเอเชีย

ประเทศไทย - ชาไทย

ว่ากันว่าคนไทยรู้จักการดื่มชามาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งชาจีนเป็นชาที่เข้ามาช่วงแรก ๆ แต่ในไทยมีวิธีการกินที่แปลกไปมากกว่าเดิมคือการมน้ำตาลกรวดไว้ในปากและดื่มชาร้อนตามลงไป

ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากอินเดียเรื่องการเติมนมและน้ำตาลลงในชา เพราะยุคนั้นไทยมีการค้าขายเครื่องเทศกับอินเดียมากเป็นพิเศษ โดยถูกเรียกว่า “Tea Latte” หรือชาใส่นม ในปีพ.ศ. 2436 ไทยเริ่มมีการวางขายนมข้นหวานตราแหม่มทูนหัว ทำให้การดื่มชาใส่นมมีเพิ่มขึ้น

ต่อมาปี 2446 มีการจัดตั้งโรงน้ำแข็งเป็นแห่งแรก ทำให้น้ำแข็งเข้าไปเพิ่มความเย็นสดชื่นให้กับเครื่องดื่มต่าง ๆ จนในปลายรัชกาลที่ 6 ก็เริ่มมีร้านกาแฟโบราณเพิ่มขึ้น ทำให้คนทั่วไปรู้จักชาไทยกันมากขึ้น

>>อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัฒนธรรมการดื่มชาของไทยได้ที่นี่<<Button4
teaceremony

ประเทศญี่ปุ่น - พิธีชงชา

พิธีชงชา หรือที่เรียกกันว่า ฉะโด(หรือซะโด) คือวิถีแห่งชาของชาวญี่ปุ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเป็นพิธีกรรมที่ทรงคุณค่าหยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

พิธีชงชาเป็นพิธีที่เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยปรัชญาในการดำเนินชีวิต หัวใจสำคัญของพิธีชงชาจึงไม่ใช่การชงหรือดื่มชา แต่เป็นสุนทรียภาพในการลิ้มรสทั้งรูป รส กลิ่น เสียง และจิตใจ

คำว่า ซะ หรือ ฉะ แปลว่า “ชา” และ โด แปลว่า “วิถี” รวมกันจึงหมายถึง “วิถีแห่งชา” ตามพจนานุกรมญี่ปุ่นแล้ว สามารถออกเสียงได้ทั้ง ฉะโด และซะโด แต่ในปัจจุบันจะนิยมออกเสียงซะโดมากกว่า

จุดมุ่งหมายสูงสุดของซะโดคือการแสดงออกถึงความงามในการต้อนรับผู้มาเยือน การชื่นชมคุณค่าและความงามของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว

>>อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัฒนธรรมการดื่มชาของญี่ปุ่นได้ที่นี่<<Button5